Завършила: Хранене

Общ преглед

Описание на програмата

Курса

Курсът на Nutrition е насочена към обучение на общообразователни, хуманистични и критични работници, изправени пред здравните потребности на населението, основно търсят промоция, профилактика и поддръжка на здравето на индивида. Професионалистът е квалифициран да знаете, оцени, обясни и да се намесва в здравословното състояние, особено за храна и храненето на човека в тяхната индивидуална и колективна. Професионалистът ще бъдат насочени към отговарят на следните умения и способности: планиране, организиране, ръководство и надзор доставяне на храна и храненето; оценка на индивидуалния хранителен статус и колективно; изготвяне и предоставяне на болнична помощ, извънболнична и офис на храненето и диететиката с рецепта, планиране, организация, контрол и оценка на диета за болните.

University класиране Sheet 2015: 1-во място сред частните университети в Рио.

Продължителност: 4 години

Тип на обучение: Абитуриентски

Следваща клас: 2016.1

Работно време: 3700 часа

Последна актуализация Ян. 2016

За учебното заведение

Unigranrio possui mais de 40 cursos de Graduação e Graduação Tecnológica, em 12 unidades no estado do Rio de Janeiro.?

Unigranrio possui mais de 40 cursos de Graduação e Graduação Tecnológica, em 12 unidades no estado do Rio de Janeiro.? Свиване