Популярни категории

Популярни магистратури по здравни грижи

Магистратурите по здравни грижи и медицина се предназначават за студенти, които искат да напреднат в кариерата в медицинската или околомедицинската области и да намерят работа в болница, клиника, организации с нестопанска цел и други здравни институции. В тези програми задълбочено се изучават различни дисциплини и специализации, затова студентите добре могат да се подготвят за изграждане на изследователска кариера в някоя здравна институция или в академична сфера. Придобиване на практически опит в някоя здравна институция или лаборатория е почти винаги задължително при следване в магистратури по здравни грижи. Магистратурите се предлагат на студените в няколко форми: редовни, задочни, дистанционни или във форма на онлайн обучение. Програмите за степен „магистър по здравни грижи“ имат многобройни специализации: обща медицина, диетология и наука за хранене, здравен мениджмънт, психиатрия, сестрински грижи, ветеринарна медицина, физиотерапия и др. Има и други популярни специализации, включително биомедицинска инженерия, медицински лабораторни изследвания, радиология, алтернативна медицина. Броят на вариантите за образование в магистратури по здравни грижи може да е потискащо голям, но това не трябва обаче да ви обезкуражава! Ако искате да намерите образователна програма, която ще е точно за вас, разгледайте списъка на някои от най-популярните магистратури по здравни грижи, които се предлагат от най-добрите университети по света.

Последно добавени медицински магистратури

School of Dentistry - University of Dundee

MDSc Ендодонтия

Юли 16, 2018
Ендодонтията MDSc е за завършилите, които желаят да развият своите съществуващи ендодонтски умения. Това ще бъде от особена полза за онези, които възнамеряват да преследват кариера в академични среди или специализирани практики.… [+] [-]

Instituto Superior De Estudios Psicológicos ISEP - En Línea

Магистърска степен по езикознание и реч патология - онлайн

Юли 2, 2018
Магистърската степен по езиково и говорно патология дава възможност за мултидисциплинарен подход към основните разстройства на езика и говора, които представят неврологични, психо-афективни или когнитивни етиологии. Студентите се впускат в диагностичните и терапевтични стратегии за всяка патология и изследване, свързани с анатомията, физиологията и ди… [+]намиката на централната и периферната нервна система, както и връзката им с патологичните прояви на поведенческо ниво. [-]

Bloomsburg University

Магистър по Наука в езиковата патология (MS)

Юли 10, 2018
Bloomsburg University Speech-Language Pathology подготвя студентите за клинична практика с разнообразни комуникационни нарушения и в различни клинични условия. Програмата предоставя на студентите широк академичен опит във всички области на езиковата патология.… [+] [-]

Университети в Република България

Променете място

Какво всъщност е магистратура по здравни грижи?

Какво всъщност е магистратура по здравни грижи

Степента „магистър по медицина“ е следдипломна степен, която се издава на студенти с медицинско образование или образование в сфера на здравеопазването, които искат да подобрят кариерата си. Студентите, които следват в магистратури по медицина, обикновено трябва да изберат специализация, по която ще трябва да покажат добър или отличен успех. В повечето магистратури по медицина и в сфера на здравеопазване студентите също така трябва да следват в стаж за придобиване на необходима практика в някоя здравноосигурителна институция, освен това студентите трябва да подготвят квалификационна работа. Повечето магистърски специализации по медицина се предлагат в рамките на програми за степен „магистър по естествени науки“ (MSc), някои университети обаче предлагат програми за степен „магистър по изкуства и хуманитарни науки“ (MA). Освен това магистратурите може да се различават по академичната програма и дали предлаганата програма се води към някое бизнес училище. Между някои от най-популярните магистратури по медицина и в сфера на здравеопазването може да изброим: магистратура по здравна администрация (MHA), магистратура по обществено здраве (MPH), магистратура по здравни изследвания (MHS), магистратура по сестринско дело (MSN).

Какви са предимствата на магистратурите в сфера на здравни грижи?

Въпреки че за някои професии в сфера на здравеопазването е достатъчна само степен на бакалавър, много по-популярно между младите специалисти е те да придобиват степен магистър по медицина. Сферата на здравеопазването и медицината напоследък става популярна и тук се предлагат много различни варианти на трудоустрояване и изграждане на добра кариера. Освен това, ако изберете някоя от медицинските или здравни професии, ще придобиете не само добра кариера, но и възможност да помагате на хората и да чувствате необходим на другите.

Какво се изучава в програмите за магистратура по медицина в сфера на здравеопазване?

Магистратурите по медицина и в сфера на здравеопазване обикновено включват два вида дисциплини: задължителни курсове и курсове по избор за специализации. Например, учебните дисциплини може да включват курс по анатомия за напреднали, физиология, фармакология, и същевременно студентите изучават курсове за анализ и оценка на проблемите на здравеопазването и се научават да боравят с аналитични данни и статистика. В рамките на такива програми се предлагат различни специализации в сфера на здравеопазването, между някои от най-популярните може да споменем: обща медицина, дентална медицина, сестринско дело, хирургия, физиотерапия, фармакология, диетология и наука за хранене, психотерапия, ветеринарна медицина и здравен мениджмънт. Ако имате интерес към алтернативни и не традиционни методи на лекуване, може да си изберете специализация по алтернативна медицина, иглорефлексотерапия или традиционна китайска медицина.

Какви има кариерни перспективи с завършена магистратура по здравни грижи?

Въпреки че студентите, които следват в магистратури по медицина и в сфера на здравеопазване, избират да продължават образованието си, има много специалности в здравноосигурителна и свързани с нея области, където степента „магистър“ високо се цени. Обикновено има обща представа за магистърските степени, че те осигуряват необходими знания и умения завършилите да започнат с изграждане на кариерата си по брой специалности. Много от завършилите магистратура по медицина или с някоя здравна специализация намират работа в здравноосигурителния сектор, например в държавни здравни институции, центрове по социални грижи и в образователни медицински центрове. Много варианти за трудоустрояване има в частния сектор, например в частни здравноосигурителни организации с квалификации специалист по хранене, дентален хигиенист, администратор на здравни услуги, лекар по професионални заболявания, социален работник или асистент на лекар. Освен това, може да се намери работа като доброволец в организации с нестопанска цел или медицински хуманитарни организации и благотворителни фондации. Ако пък някой иска да започне сериозна медицинска кариера или кариера за социални грижи, магистърската степен най-вероятно няма да е достатъчна и ще трябва да продължите образованието си.

Колко струват магистратурите по здравни грижи?

Има много фактори, които влияят върху таксите за обучение в магистратури по медицина и в сфера на здравеопазване, между най-важните може да споменем избраната държава, образователното заведение, продължителността и типа на програмата. Студентите почти винаги може да разчитат на някоя стипендия, грант и субсидия от частни или държавни организации, което без съмнение ще подпомогне материално.

Онлайн магистратури по медицина— какви има предимства?

Много университети и медицински колежи предлагат онлайн програми за магистратура по медицина, които са насочени към студентите, които нямат възможност да следват в редовни програми и вместо това може да изучават програмата чрез Интернет без да прекъсват работата си и други поети ангажименти. Има много онлайн програми на известни образователни институции, които дават на студентите възможност да изучават предмета в удобен за тях индивидуален ритъм. Онлайн магистратурите по медицина и в сфера на здравеопазване използват най-съвременните технологии за електронно образование, които се прилагат вместо редовни методи на традиционно образование. Въпреки това трябва да не забравяме, че рядко онлайн програмите за магистратура по медицина може да се завършат изцяло онлайн, затова студентите, които следват в онлайн програми, трябва да следват в стаж в течение на някое време да придобият практически опит и знания.