Популярни категории

Популярни програми за степен „доктор по медицина“ (M.D.)

Степен „доктор по медицина“ (M.D.) е висша академична степен, която се присъжда на професионалисти в сфера на хирургия или обща медицина. В зависимост от страната същата степен може да е професионален докторат (в САЩ и Канада) или академична степен за провеждане на научни изследвания (например във Великобритания или Германия). Програмите за степен „доктор по медицина“ се предназначават за подготовка на високо квалифицирани професионалисти, които може да се справят със сложни медицински задачи и предизвикателства в различни условия. Програмите за степен „доктор по медицина“обикновено съчетават академично обучение с придобиване на професионален клиничен опит чрез следване в редовен стаж в здравни институции, например в болници, клиники, медицински центрове или старчески домове. Програмите за степен „доктор по медицина“ (M.D.) се предлагат по многобройни специалности, такива като обща практика, хирургическа медицина, физиотерапия, гинекология, кардиология, онкология, психиатрия и други. Много от програмите за тази степен се предлагат от водещи университети и други престижни образователни институции по света. Разгледайте различни варианти на програми за степен „доктор по медицина“ (M.D.) и намерете тази, която най-добре съответства на пожеланията ви. Започнете от най-популярните варианти, изброени по-долу!

Последно добавени M.D. програми

IGEC

Изучава бакалавър по медицина и бакалавър по фармация в различни университети в Йордания

Септември 23, 2018
Близкоизточният университетски факултет е млад факултет. Основната му цел е да осигури медицинско образование, предварително и следдипломно обучение, както и непрекъснато медицинско образование. Чрез това образование се цели да се образоват студенти, които са в състояние да решат проблемите, с които могат да се сблъскат, които вярват, че медицинското образован… [+]ие е обучение през целия живот и са посветени на обслужването на човечеството, уважение към своите пациенти, уважавани и отговорни висок калибър. [-]

Saint James School of Medicine

MD програма

Септември 13, 2018
Предлагаме ви достъпно, практично медицинско образование, което Ви подготвя за дългогодишна медицинска кариера. Нашата най-добра MD програма обхваща основните и клинични науки. Програмата с 10 семестъра ще ви преведе през Стъпка 1 и Стъпка 2 на USMLE, за да завършите курса си с доктор по медицина (MD).… [+] [-]

University of Rzeszów - 6 Year M.D. Program in English, Faculty of Medicine

6-годишна програма на английски език, Медицински факултет на Университета в Жешов

Август 20, 2018
Тази програма се предлага на квалифицирани международни завършили висши училища, които са демонстрирали отлични постижения в областта на биологичните и физическите науки и са в състояние да преминат предклинично и клинично медицинско обучение на говорим и писмен английски език.… [+] [-]

Университети в Република България

Променете място

Какво всъщност е степен „доктор по медицина“ (M.D.)?

Какво всъщност е степен „доктор по медицина“ (M.D.)?

Степен „доктор по медицина“ (M.D.) е висша академична степен, която се присъжда на професионалисти в сфера на хирургия или обща медицина. Програми M.D. за степен „доктор по медицина“ високо се ценят между студентите и потенциалните работодатели, и осигуряват на студентите напреднал клиничен опит и здрава академична база, с които те може да направят успешна кариера. Програмите за степен „доктор по медицина“ може да осигуряват различно ниво подготовка, това зависи от държавата. В държавите с американската медицинска традиция степента „доктор по медицина“ (M.D.) се присъжда след завършване на медицинско училище, а в държавите с британска медицинска традиция степента „доктор по медицина“ (M.D.) може да подразбира научно-изследователска степен или почетен докторат. В САЩ и Канада студентите, следващи в бакалавърски програми и които искат да влязат в медицинско училище, първо трябва успешно да се справят с подготвителния медицински курс. Такъв подготвителен медицински курс включва изучаване на различни дисциплини, запознава с методите на медицински изследвания, осигурява клинически опит, студентите може също така да се занимават с работа на волонтери и други видове дейности.

Какви са предимствата на степента „доктор по медицина“ (M.D.)?

Придобиване на степен „доктор по медицина“ (M.D.) има големи предимства за кариерата и за преминаване на по-високо професионално ниво. Повечето лекари и хирурзи може да разчитат на по-висока от средна заплата, която зависи от конкретната специализация на лекаря, професионалния опит и някои други фактори. Степента „доктор по медицина“ (M.D.) се смята много престижна на световно равнище, и между предимствата също може да се посочи добра стабилност на работа. Въпреки че работа на медицински специалист, притежаващ степен „доктор по медицина“ (M.D.), може да е свързана с голямо психологическо напрежение и емоционално ангажирана, същевременно тя задоволява морално и професионално чрез осъзнаване на целта да помагаш на хората и уважителното отношение на общината.

Какво се изучава в програми за степен „доктор по медицина“ (M.D.)?

Специалистите, следващи за степен „доктор по медицина“ (M.D.), придобиват напреднала подготовка по анатомия и физиология. Също така студентите в такива програми изучават етика, законодателните основи на медицинската дейност, развиват ръководещи умения, общуват с пациентите и практикуват медицина. Повечето кандидати за степен „доктор по медицина“ (M.D.) завършват практика или стажове в сфера на професионалните си интереси, които обикновено продължават около три години. Стажантите имат различни задължения: извършване на медицински прегледи, попълване на медицински карти и описване на резултатите на медицинските анализи. Студентите, които следват за степен „доктор по медицина“ (M.D.), може да избират от множество специализации: обща медицина, семейна медицина, физиотерапия, дентална медицина, неврология, психиатрия, онкология, детска медицина, акушерство и гинекология, геронтология и много други.

Какви има кариерни перспективи със завършена степен „доктор по медицина“ (M.D.)?

Завършилите със степен „доктор по медицина“ (M.D.) се смятат за добри медицински специалисти с много висока квалификация и повечето от тях работят като практикуващи лекари. В техните задължения влизат издаване на рецепта, диагностика на заболявания, насочване към медицински изследвания, анализи и лечение, фиксиране на медицинската история на пациента. Ако някой притежава степен „доктор на медицина“ (M.D.), може да разчита на добра кариера в болница, медицински центрове, клиники или центрове по здравни и социални грижи. Освен това, медицинските специалисти със степен „доктор по медицина“ (M.D.) може да имат собствена медицинска практика, вместо да чакат покана от някоя здравна институция.

Колко струват програмите за степен „доктор по медицина“ (M.D.)?

Таксите за обучение в програми за степен „доктор по медицина“ (M.D.) се различават много, и това зависи от избраната за следване държава, специалността, типа на програмата и учебното заведение. Кандидатстване за програми за степен „доктор по медицина“ (M.D.) почти винаги подразбира големи вложения, много медицински студенти обаче може да разчитат на финансова помощ. Тази помощ може се предлага във форма на стипендии, грантове, субсидии и други форми, които се осигуряват от части или държавни институции и даже от работодателите. Някои медицински учебни заведения предлагат асистенски стажове, стипендии и възможности за преподаване, което също може да подпомогне на студентите финансово.

Онлайн програми за степен „доктор по медицина“ (M.D.)— какви има предимства?

Онлайн програмите за степен „доктор по медицина“ (M.D.) осигуряват на студентите гъвкави възможности за обучение в сфера на медицина и същевременно да не изоставят други поети ангажименти към работа или семейството си. Трябва да се има предвид, че само някои програми за степен M.D. и програми по предварителна по медицинска подготовка може да се завърши изцяло онлайн. В повечето случаи се изисква допълнителна редовна практика в някоя здравноосигурителна институция, което ще осигури подготовка на специалисти висше ниво. Затова само някои програми за степен M.D. се предлагат изцяло онлайн.

Каква има разлика между степените „доктор по медицина“ (M.D.) и „доктор на здравеопазване“ (PhD in Health)?

Степента „доктор по медицина“ (M.D.) често я бъркат с друга степен—„доктор на здравеопазване“ или PhD in Health. И двете степени са напреднали висши степени, степента M.D. обаче е в повечето случаи е свързана с медицинска практика, третиране на пациенти и издаване на рецепти, а степента PhD предимно се асоциира с провеждане на научни изследвания и изисква написване на докторска дисертация.